Årskalender 2018-19

Det skjer mye på skolen vår i løpet av året, alt fra foreldremøter , sirkusuke, foredrag og lagekvelder. Årskalenderen under kan lastes ned og integreres med din kalender-app på mobil.

Det største arrangement foreldrene arrangerer sammen med skolen er Vårmarkedet, som både foreldre, lærere og elever stiller opp med en formidabel innsats.

Elevene har øvd i lang tid før markedet og leverer sammen med Det Flyvende Kuffertcirkus ett sirkusshow uten sidestykke, mens foreldre lager mat og stiller opp i de forskjellige salgsbodene under avvikling av markedet.

Vårmarkedet er en vanlig skoledag og en felles dugnad som skaper en god mestringsfølelse.

Her følger en oversikt over de viktigste datoene.

Fellesmiddager kl 16-18. Vi trenger ca to frivilige hver gang, ellers ingen fellesmiddag. Enkel suppe.

FAU møter: kl 17 i skolens kantine. Se datoer i kalenderen.
Top