Årshjul

FAU ÅRSHJUL – Nedlastbar google calendar – se under
FOR FORELDRE PÅ STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND 2019/2020 Se skoleruta her.

AUGUST
19.08. Skolen starter
28.08. Årets første møte i FAU
29.08. Felles foreldremøte etterfulgt av klassevise foreldremøter
Husk: Valg av klassekontakt og vara
Valg av medlem og vara til markedskomite
Gjennomgang av klassens dugnadsoppgaver – se nederst

SEPTEMBER
21.09. Natteravn (foreldre 10. trinn. Oppmøte Hotell Ernst)
25.09. Årsmøte i FAU + Fellesmiddag (foreldre på 6. trinn arrangerer
middagen)

OKTOBER
16.10. FAU møte
18.10. Høstdugnad (foreldre på 10. trinn lager mat)
30.10. Markedskomiteens 1. møte

NOVEMBER
07.11. Lanternefest (foreldre på 4. trinn baker)
19.11. FAU møte

DECEMBER
02.12. Adventshage på dagstid (foreldre på 8. trinn baker)
04.12. Fellesmiddag/Julegrøt (foreldre på 1. trinn arrangerer)
12.12. Lucia på dagstid (foreldre på 3. trinn baker)
19.12. Juleavslutning på kveldstid

JANUAR
06.01. Skolen starter
09.01. Hellig Tre Kongers fest (foreldre på 2. trinn arrangerer)
22.01. FAU møte
25.01. Natteravn (foreldre 9. trinn. Oppmøte Hotell Ernst)
28.01. Fellesmiddag (foreldre på 7. trinn arrangerer).
31.01. Nyttårsball for 8.-10. trinn (foreldre 8. – 10. trinn hjelper på kvelden)

FEBRUAR
14.02. Karneval på dagstid (foreldre på 7. trinn lager boller)

MARTS
10.03. FAU møte
19.03. Fellesmiddag (foreldre på 8. trinn arrangerer).

APRIL
Foreldremøter i alle klasser (klassekontakt og vara for kommende skoleår
velges)
15.04. FAU møte
23.04. Vårdugnad (Foreldre på 9. trinn laver mat)

MAJ
09.05. Vårmarked
17.05. 17. mai feiring (foreldre på 5. trinn arrangerer)
19.05. Evaluering av Vårmarked
26.05. FAU møte

JUNI
04.06. Vitnemålsfest for 10.trinn (Elever og foreldre på 9. tinn serverer og
rydder)
06.06. Sommerfest for foreldre (FAU arrangerer)
18.06. Sommeravslutning

Dugnadsoppgaver gjennom året fordelt på trinn:
Alle deltager i: Årsmøte i FAU, høstdugnad), vårdugnad,
lagekvelder og vårmarked.

Derutover:
1. trinn Lage mat til 2. fellesmiddag (Julegrøt 04.12.)
2. trinn Arrangere Hellig tre Kongers Fest (09.01.)
3. trinn Bake til Luciafest (12.12)
4. trinn Bake til lanternefest (07.11.)
5. trinn Arrangere 17. Mai
6. trinn Lage mat til 1. fellesmiddag (25.09.)
7. trinn:
a. Lage mat til 3. fellesmiddag (28.01)
b. Bake boller til karneval (14.02)
8. trinn:
a. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)
b. Lage småkaker til adventsspiral (02.12.)
c. Lage mat til 4. fellesmiddag (19.03)
d. Natteravn på våren (dato kommer)
9. trinn:
a. Natteravn (25.01.)
b. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)
c. Lage mat til Vårdugnad (17.04.)
d. Natteravn på våren (dato kommer)
e. Servere og rydde til Vitnemålsfest (04.06.)
10. trinn:
a. Natteravn (21.09.)
b. Lage mat til høstdugnad (18.10.)
c. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)Det skjer mye på skolen vår i løpet av året, alt fra foreldremøter , sirkusuke, foredrag og lagekvelder. Årskalenderen under kan lastes ned og integreres med din kalender-app på mobil – se under.

Det største arrangement foreldrene arrangerer sammen med skolen er Vårmarkedet, som både foreldre, lærere og elever stiller opp med en formidabel innsats.

Elevene har øvd i lang tid før markedet og leverer sammen med Det Flyvende Kuffertcirkus ett sirkusshow uten sidestykke, mens foreldre lager mat og stiller opp i de forskjellige salgsbodene under avvikling av markedet.

Vårmarkedet er en vanlig skoledag og en felles dugnad som skaper en god mestringsfølelse.

Her følger en oversikt over de viktigste datoene.


FAU møter: kl 17 i skolens kantine. Se datoer i kalenderen.
Top