Årshjul/Aktiviteter

FAU ÅRSHJUL – Nedlastbar google calendar – se under
FOR FORELDRE PÅ STEINERSKOLEN I KRISTIANSAND 2019/2020 Se skoleruta her.
AUGUST
• 19.08. Skolen starter
• 28.08. Årets første møte i FAU
• 29.08. Felles foreldremøte etterfulgt av klassevise foreldremøter
Husk: Valg av klassekontakt og vara
Valg av medlem og vara til markedskomite
Gjennomgang av klassens dugnadsoppgaver – se nederst
SEPTEMBER
• 21.09. Natteravn (foreldre 10. trinn. Oppmøte Hotell Ernst)
• 25.09. Årsmøte i FAU + Fellesmiddag (foreldre på 6. trinn arrangerer
middagen)
OKTOBER
• 16.10. FAU møte
• 18.10. Høstdugnad (foreldre på 10. trinn lager mat)
• 30.10. Markedskomiteens 1. møte
NOVEMBER
• 07.11. Lanternefest (foreldre på 4. trinn baker)
• 19.11. FAU møte
DECEMBER
• 02.12. Adventshage på dagstid (foreldre på 8. trinn baker)
• 04.12. Fellesmiddag/Julegrøt (foreldre på 1. trinn arrangerer)
• 12.12. Lucia på dagstid (foreldre på 3. trinn baker)
• 19.12. Juleavslutning på kveldstid
JANUAR
• 06.01. Skolen starter
• 09.01. Hellig Tre Kongers fest (foreldre på 2. trinn arrangerer)
• 22.01. FAU møte
• 25.01. Natteravn (foreldre 9. trinn. Oppmøte Hotell Ernst)
• 28.01. Fellesmiddag (foreldre på 7. trinn arrangerer).
• 31.01. Nyttårsball for 8.-10. trinn (foreldre 8. – 10. trinn hjelper på kvelden)
FEBRUAR
• 14.02. Karneval på dagstid (foreldre på 7. trinn lager boller)
MARTS
• 10.03. FAU møte
• 19.03. Fellesmiddag (foreldre på 8. trinn arrangerer).
APRIL
• Foreldremøter i alle klasser (klassekontakt og vara for kommende skoleår
velges)
• 15.04. FAU møte
• 23.04. Vårdugnad (Foreldre på 9. trinn laver mat)
2
MAJ
• 09.05. Vårmarked
• 17.05. 17. mai feiring (foreldre på 5. trinn arrangerer)
• 19.05. Evaluering av Vårmarked
• 26.05. FAU møte
JUNI
• 04.06. Vitnemålsfest for 10.trinn (Elever og foreldre på 9. tinn serverer og
rydder)
• 06.06. Sommerfest for foreldre (FAU arrangerer)
• 18.06. Sommeravslutning
Dugnadsoppgaver gjennom året fordelt på trinn:
Alle deltager i: Årsmøte i FAU (25.09.), høstdugnad (18.10.), vårdugnad (23.04.),
lagekvelder (div datoer) og vårmarked (09.05.)
Derutover:
1. trinn Lage mat til 2. fellesmiddag (Julegrøt 04.12.)
2. trinn Arrangere Hellig tre Kongers Fest (09.01.)
3. trinn Bake til Luciafest (12.12)
4. trinn Bake til lanternefest (07.11.)
5. trinn Arrangere 17. Mai
6. trinn Lage mat til 1. fellesmiddag (25.09.)
7. trinn:
a. Lage mat til 3. fellesmiddag (28.01)
b. Bake boller til karneval (14.02)
8. trinn:
a. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)
b. Lage småkaker til adventsspiral (02.12.)
c. Lage mat til 4. fellesmiddag (19.03)
d. Natteravn på våren (dato kommer)
9. trinn:
a. Natteravn (25.01.)
b. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)
c. Lage mat til Vårdugnad (17.04.)
d. Natteravn på våren (dato kommer)
e. Servere og rydde til Vitnemålsfest (04.06.)
10. trinn:
a. Natteravn (21.09.)
b. Lage mat til høstdugnad (18.10.)
c. Hjelpe til på Nyttårsball (31.01.)Det skjer mye på skolen vår i løpet av året, alt fra foreldremøter , sirkusuke, foredrag og lagekvelder. Årskalenderen under kan lastes ned og integreres med din kalender-app på mobil – se under.

Det største arrangement foreldrene arrangerer sammen med skolen er Vårmarkedet, som både foreldre, lærere og elever stiller opp med en formidabel innsats.

Elevene har øvd i lang tid før markedet og leverer sammen med Det Flyvende Kuffertcirkus ett sirkusshow uten sidestykke, mens foreldre lager mat og stiller opp i de forskjellige salgsbodene under avvikling av markedet.

Vårmarkedet er en vanlig skoledag og en felles dugnad som skaper en god mestringsfølelse.

Her følger en oversikt over de viktigste datoene.


FAU møter: kl 17 i skolens kantine. Se datoer i kalenderen.
Top