Forfatter: Kristian Longva

Vårmarkedet 2017

Foreldre ved Steinerskolen og steinerbarnehagene Blåmann og Alvejordet arrangerer sammen med elever og skole et årlig vårmarked. Forskjellige aktiviteter som klatring m/sikring, bruskassebygging, sirkus, vegetarkafè var noe av det årets vårmarked bød på. Vi taker alle som deltok og alle som kom

Foreldrehåndboka

Foreldreforbundet for Steinerskolene har utarbeidet en grei og kort håndbok om foreldrearbeid i steinerskolene. Last den ned her.

Top