Steinerforeldre!

 Du har tatt et aktivt valg av skole for ditt barn. Gratulerer!

Hva innebærer det å være steinerforeldre?

Godt foreldremiljø skaper godt læringsmiljø og dette forebygger mobbing og konflikter, samt at det fremmer et godt miljø for elever, foreldre og lærere/ansatte ved skolen vår. Vi ønsker derfor at du som forelder engasjer deg og har god kontakt med foreldrekontakten i din klasse. Du kan også ta kontakt med Foreldreforeningen her.

Foreldreforbundet for Steinerskolene har utarbeidet en kort og grei bok om foreldrearbeidet i steinerskolen. Last den ned her.

Som foreldre har vi ansvar for å støtte opp om våre barns skolegang. Barna våre beveger seg hver dag mellom to virkeligheter, skole og hjem. Som foreldre har vi ansvar for å bygge broer mellom disse to virkelighetene.

Å være steinerskoleforelder er å være en aktiv forelder i barnas skolehverdag. Foreldrene kan delta i elevens skolegang, og får glede og fordel av å kunne etablere nettverk og sosiale møteplasser med andre foreldre. Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer, og mellom foreldrene innbyrdes er av stor betydning for de sosiale relasjonene i klassen. Dette skapes på bla foreldresamtaler, foreldremøter, dugnader, arrangementer på skolen og utflukter/turer initiert av foreldrene.

Det skal være litt morsomt å være forelder ved en steinerskole. Steinerskolen er en kulturinstitusjon som man skal bidra inn i og glede seg over! Her er ting vi som foreldre kan bidra med for å skape en trygg og god skolehverdag for barna våre:

  • Vi er forbilder for våre barn og må være bevisst på hvordan vi snakker om andre barn og voksne. Vi kan hjelpe barna å trene på å snakke med og ikke om. Dette bidrar til å skape trygge, psykososiale forhold.
  • Stille opp på foreldremøter, foreldresamtaler, kurs, dugnader og sosiale treff i regi av skolen, foreldreforeningen eller foreldregruppa i klassen.
  • Informere lærere og andre foreldre om det som berører våre barn på en slik måte at det har betydning for adferden deres.

Foreldre som kjenner og snakker mye med andre foreldre og kjenner andre foreldres barn, er mer fornøyd med både informasjonen, dialogen og medvirkningen i skolen. Disse sammenhengene kan forstås ved at et godt sosialt miljø mellom foreldre innebærer at foreldre utveksler informasjon om skolen, klassa og lærerne.