Ny ved skolen?

Når plass er tildelt, bør nye foreldre ta kontakt med klassekontakten eller Foreldreforeningen og be om et møte. Spør læreren hvis du er usikker. 

Send oss en epost her.

Spørsmål: Hva vil være med på å få familien din inn i fellesskapet, gi relasjoner, samt legge til rette for et positivt skole- og foreldremiljø?

Svar: Din deltakelse på foreldremøter, sosiale tilstelninger og dugnader.

I de klassene med et godt skolemiljø, er de klassene der foreldrene har god kontakt.


Det er svært viktig at du setter deg inn i Foreldrehåndboka.

Som foreldre har vi ansvar for å støtte opp om våre barns skolegang. Barna våre
beveger seg hver dag mellom to virkeligheter, skole og hjem. Som foreldre har
vi ansvar for å bygge broer mellom disse to virkelighetene.
Å være steinerskoleforelder er å være en aktiv forelder i barnas skolehverdag. Foreldrene kan delta i elevens skolegang, og får glede og fordel av å kunne etablere nettverk og sosiale møteplasser med andre foreldre.

Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer, og mellom foreldrene innbyrdes er av stor
betydning for de sosiale relasjonene i klassen. Dette skapes på bla foreldresamtaler, foreldremøter, dugnader, arrangementer på skolen og utflukter/turer initiert av foreldrene.

Det skal være litt morsomt å være forelder ved en steinerskole. Steinerskolen er en kulturinstitusjon som man skal bidra inn i og glede seg over! Her er ting vi som foreldre kan bidra med for å skape en trygg og god skolehverdag for barna våre:
-Vi er forbilder for våre barn og må være bevisst på hvordan vi snakker om andre barn og voksne.
-Vi kan hjelpe barna å trene på å snakke med og ikke om. Dette bidrar til å skape trygge,
psykososiale forhold.
-Stille opp på foreldremøter, foreldresamtaler, kurs, dugnader og sosiale treff i regi av skolen,
foreldreforeningen eller foreldregruppa i klassen.
-Informere lærere og andre foreldre om det som berører våre barn på en slik måte at det
har betydning for adferden deres.
-Hvis vi er bekymret for elevenes fysiske eller psykososiale miljø, skal vi melde fra til skolen.

Huskeliste:

Skaff deg kontaktliste for klassen din fra klassekontakt eller kontaktlæreren.

Etterspør kontakt med de andre foreldrene, samt be om et møte med Foreldreforeningen/klassekontakt.

Følg med på www.foreldrene.rocks – Mer utfyllende informasjon finner du der.

Ta del i de forskjellige arrangementene – Dette vil gi deg nettverk og kontakter.

Ikke forvent for mye av deg selv – Vi er bare glade for å samles.

Delta på foreldremøtene – Det er her vi foreldre deler opplevelsene med skolen.

Dette vil være med på å få familien din inn i fellesskapet, gi relasjoner, samt legge til rette for et positivt skole- og foreldremiljø. Bare spør om det er noe.

Litt mer info: Foreldrebrevet.

Foreldrene som involverer seg i elevens skolegang får glede og fordeler av å etablere nettverk og møteplasser med andre foreldre. Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer, samt mellom foreldrene innbyrdes er gull verdt for de sosiale relasjonene i klassen. Å være steinerskoleforelder er å være en aktiv forelder i barnas skolehverdag.

Steinerskolen er en kulturinstitusjon som man skal bidra inn i og glede seg over – og det skal være lov å ha det gøy! Saker som vi som foreldre kan bidra med for å skape en trygg og god skolehverdag for barna våre er: Være forbilder for våre barn og være bevisst på hvordan vi snakker om andre barn og voksne. Vi kan hjelpe barna å trene på å snakke med – og ikke om. Dette bidrar til å skape trygge og gode forhold både i klassen og på skolen. Vi liker rett og slett å bruke ordet framsnakke.

I opplæringsloven, §9a, står det: «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen.» Som foreldre må vi være våkne for at denne loven blir oppfylt, så vel for våre egne barn, som for andres. Hvis vi er bekymret for elevenes skolemiljø, skal vi melde fra til skolen. Vi har en plikt ovenfor barna, og ikke bare «barnet».

Det handler altså om felleskap, å være sammen, støtte opp om undervisningen, vite hvilken tjenestevei vi går med spørsmål angående skolens undervisning, samt hvordan vi som foreldre er forbilder, ikke bare for egne barn, men barna som vi omgås med som foreldre ved Steinerskolen. Forskning viser at i de klassene der foreldrene har godt kontakt og møtes sosialt utenom skolen, er skolemiljøet aller best, mobbing og konflikter forebygges eller løses på en ordentlig måte. Jeg håper dette er en tankevekker 🙂

Som foreldre har vi ansvar for å støtte opp om våre barns skolegang. Barna våre beveger seg hver dag mellom to virkeligheter, skole og hjem. Som foreldre har vi ansvar for å bygge broer mellom disse to virkelighetene.

Ha en flott tid som foreldre ved Steinerskolen

Hilsen

Kristian Longva

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Kristiansand (FAU)