Opplæring

Foreldrehåndboka

Foreldreforeningen ber deg om å sette deg inn i Foreldrehåndboka. Boka er utarbeidet av Steinerskolenes Foreldreforbund.

Du finner den her.

Steinerskolenes Foreldreforbund

Steinerskolenes Foreldreforbund har mye informasjon og tips på sine hjemmesider her

Foreldreutvalget for Grunnskolen

Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG (fug.no), har laget en presentasjon skolene kan bruke i forbindelse med kursing av foreldrerepresentanter. Med informasjon om at det fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø (9A), er denne oppdatert. Det er viktig at foreldrene kjenner til dette. Foreldreforeningen og FUG håper at denne presentasjonen kan være et godt hjelpemiddel i det viktige samarbeidet mellom hjem og skole.

Du finner linken her

Presentasjonen finner du nedlastbar her