Ny på Steinerskolen?

Håndbok for foreldre – Nye og gamle

Å være steinerskoleforelder er å være en aktiv forelder i barnas skolehverdag. Foreldrene kan delta i elevens skolegang, og får glede og fordel av å kunne etablere nettverk og møteplasser med andre foreldre. Et godt forhold mellom foreldre og klasselærer, og mellom foreldrene innbyrdes er gull verdt for de sosiale relasjonene i klassen.

Steinerskolen er en kulturinstitusjon som man skal bidra inn i og glede seg over – det skal være lov å ha det gøy! Saker som vi som foreldre kan bidra med for å skape en trygg og god skolehverdag for barna våre er: Være forbilder for våre barn og være bevisst på hvordan vi snakker om andre barn og voksne. Vi kan hjelpe barna å trene på å snakke med – og ikke om. Dette bidrar til å skape trygge, psykososiale forhold både i klassen og på skolen.

Informere lærere og andre foreldre om det som berører våre barn på en slik måte at det har betydning for adferden deres. I opplæringsloven, paragraf 9a, står det: «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring på skolen.» Som foreldre må vi være våkne for at denne loven blir oppfylt, så vel for våre egne barn, som for andres. Hvis vi er bekymret for elevenes skolemiljø, skal vi melde fra til skolen.

Det handler altså om felleskap, å være sammen, støtte opp om undervisningen, vite hvilken tjenestevei vi går med spørsmål angående skolens undervisning, samt hvordan vi som foreldre er forbilder, ikke bare for egne barn, men barna som vi omgås med som foreldre ved Steinerskolen.

Som foreldre har vi ansvar for å støtte opp om våre barns skolegang. Barna våre beveger seg hver dag mellom to virkeligheter, skole og hjem. Som foreldre har vi ansvar for å bygge broer mellom disse to virkelighetene.

Huskeliste:

Skaff deg kontaktliste for klassen din fra klassekontakt eller kontaktlæreren.

Følg med her på www.foreldrene.rocks – Mer utfyllende informasjon finner du der.

Ta del i de forskjellige arrangementene – Dette vil gi deg nettverk og kontakter.

Ikke forvent for mye av deg selv – Vi er bare glad du er her sammen med oss.

Delta på foreldremøtene – Det er her vi foreldre deler opplevelsene med skolen.

Sett deg inn i Foreldrehåndboka.

Dette vil være med på å få familien din inn i felleskapet, gi deg relasjoner og legge til rette for et positivt skole- og foreldremiljø.

Ha en flott dag som foreldre ved Steinerskolen!

Hilsen

Kristian Longva

Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Kristiansand (FAU)