Foreldreprodukter

Her er et lite utvalg av produktene som lages av foreldrene ved steinerbarnehagene og Steinerskolen.

Fuglekasser, humlekasser, skjold og sverd
Top