17. mai


Steinerskolen etter skoletoget

I år igjen feirer vi 17.mai sammen på Steinerskolen rett etter barnetoget ca kl 1130.

Vi har fokus på leker og gøy for barna og hyggelige samtaler over kaffekoppen for de voksne.

Alle barn i alle klasser med familie og venner er hjertelig velkomne.

Det blir et felles koldtbord der alle familiene tar med 2 ting:

Hver familie tar med enten kake eller en rett, eller begge hvis dere vil

Retten kan være enkel, lagd dagen før.

Kaffi ordner vi på skolen

FAU spanderer pølser, ispinner og saft til barna.

Arrangementet er pengefritt

Fordeling av arbeidsoppgaver:

Det er opprettet en 17. maikomite, men alle foreldre trør til der de ser behovet.

-opprydding etter festen.

-varming av pølser

-utdeling av is til barna

-hjelper til der det trengs

-sette ut bord og stoler, buffetbord o.l.

-Arr leker for barna

Må ordnes før 17 mai

-pynting av ute og innerom på skolen dagen før

(bjørkeris og flagg, vi har norgesglass!)

låsing etc.

-sjekker opp / ser over utstyr til leker for barna.

-kjøper inn is/pølser/premier – tar med f.eks poteter til potetløp, kubbespill, stylter etc.

-leder, og tar ansvar for de forskjellige leker/aktiviteter.

(Tror vaktmester har oversikt over leker vi allerede har på skolen/ Hvem har sekker til potetløpet?)

NB: Må får ikke refundert for ingredienser til medbrakt mat – Regnes som dugnad  🙂

Program for Kristiansand finner du her.

Ref: innkjøpt 2016 is Pølser, pølsebrød, lompe, tilbehør. 1100,-

Ref: innkjøpt 2016 her og her — gevinster til barna 1500,- (sjokolademedaljer m.m.)

  • Sultne barn og foreldre

  • Oppvasken

  • 17 mai leker utenfor Blåne

Bilder fra tidligere år:

Potetløp

Potetløp

Matsalen på 17mai

Matsalen på 17mai

Luftgevær skyting

Luftgevær skyting

Boksekasting

Boksekasting

Fra 17 mai toget

Fra 17 mai toget

Top