Helseinformasjon

Hodelus forekommer på skolene og barnehagene i Kristiansand og det er noen få grep man kan gjøre for å forhindre spredning og forebygging.

Folkehelseinstituttet har all informasjon du trenger om lus og du finner det her.

Informasjon om barnemark finner du her.

Råd og informasjon om vaksiner og barnevaksinasjonsprogrammet finner du her.

 

Folkehelserapporten fra Folkehelseinstituttet kan du lese mer om her.