Innsamling!

Steinerskolen – 100 år!

Det planlegges i forbindelse med steinerskolenes 100-årsjubileum i 2019 å oppgradere uteområdet ved skolen vår på Lund, derfor har vi fått Foreldreforeningen verifisert hos Spleis.

Vi ønsker at skolen blir enda mer tilgjengelig for nærmiljø, elever, ansatte, foreldre og besøkende til jubileumsåret.

Alle bidrag, stort eller smått er høyst velkommen. Du kan være med på Spleis her.

Del gjerne Spleisen vår på sosiale medier.

Ved å støtte oss med kr. 1000,- får du gratis mat i varmmatcafeen under vårmarkedet i mai 2019.

Foreldreforeningens kontonummer er 3060.19.22645

IBAN:NO69 3060 1922 645 BIC/SWIFT-adresse: DNBANOKKXXX

I 2017 ga Foreldreforeningen kr. 100.000,- til innkjøp av lekeapparater – et samarbeid mellom foreldre og skolen.