Klassekontakt?

Om det å være klassekontakt:

I hver klasse velges en klassekontakt og en vara. Det er viktig at klassekontakten/vara er klar over hva dette innebærer.

Det høres ut som mye jobb, ikke sant? Men vi har det ganske trivelig og terskelen hos oss er lav for latter og moro. Det er givende å være klassekontakt og du får en fin innsikt i foreldrearbeidet og har en reel mulighet til å påvirke skolens læringsmiljø. Delegering av oppgaver hjelper å få alle med.

Oppgaver:

 • Det er et verv som tillitsvalgt for foreldrene i klassen.
 • Sette seg inn i Foreldrehåndboka
 • Man kan være med på forberede foreldremøtene sammen med klasselærer.
 • Arrangere sosiale sammenkomster med de andre foreldrene, både med og uten barna.
 • Gjøre seg kjent med Foreldreforeningens vedtekter.
 • Å informere klasselærer om viktige saker som omtales blant klassens foreldre.
 • Å informere klassens foreldre om saker fra Foreldreforeningen.
 • Å bringe saker fra klassens foreldre inn i Foreldreforeningen.
 • Få oppdaterte mailingliste fra klasselærer/skole og holde alle informert.
 • Klassekontakt skriver under taushetserklæringen.
 • Delegering: Det er ikke meningen at du som klassekontakt skal gjøre alt selv. Delegering er vesentlig for å utnytte de ressurser som er i foreldregruppen, samtidig som det er mer gøy når flere samarbeider. Husk at noen mennesker liker å bli spurt,og de fleste er villige til å ta i et tak for klassen og derigjennom sitt eget barn.