Møter i Foreldreforeningen – FAU

Foreldreforeningen (FAU) holder møter og planlegger bla vårmarket, lagekvelder, fellesmiddager, 17. mai osv.

Foreldrerådet, som består av alle foreldrene på skolen velger klassekontakter fra hver klasse.

Klassekontaktene utgjør Foreldreforeningen/FAU. Foreldreforeningen velger leder, nestleder og kasserer.

Foreldreforeningen velger også representanter til Styret i Steinerskolen i Kristiansand på årsmøtet på høsten og har to representanter og èn observatør fra Foreldreforeningen. Representant fra foreldreforeningen til styret sitter i to år.

At det sitter representanter fra foreldrene og fra lærerne i skolestyret, gjør at vi virkelig har gjennomslagskraft for hvordan vi ønsker at skolen skal driftes.

Det skal blant annet velges leder, nestleder og kasserer i foreningen, samt foreldrenes representant til Steinerskolens styre. Årsberetning økonomi mm blir også lagt frem.

Møteinnkallelse blir sendt til alle foreldre, men alle møtedatoer ligger i aktivitetslista her og møtedokumenter finner du her.