Skolemiljøutvalget

Det ble i juni 2016 etablert skolemiljøutvalget ved Steinerskolen.

blde

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

For mer info sjekk her.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolemiljoutvalg/

 

Top