St. Mikaelsfest

Her kommer info om St. Mikaelsfest, dato mm

St. Mikaels dag  faller grovt regnet sammen med høstjevndøgn. Fra gammelt av var dette en stor høytidsdag, Mikkelsmesse. Mikael står for oss som et symbol på mot og kraft, og det er kampen mellom det gode og det onde som er utgangspunkt for feiringen i denne tiden. Vi trenger kanskje litt ekstra styrke før mørketiden kommer. Elevene får ta opp i seg og kjenne på sitt eget mot og kan møte dragen som i mikaelslegenden står som bilde på det onde.

Vi forteller om legenden om St. Mikael og eventuelt også om ridder Georg som bekjemper dragen.   Da det fortelles muntlig uten videre bruk av bilder, får barna mulighet til selv å lage bilder inne i seg. For barna handler det om å finne motet i seg selv – Motsprøvene.