Steinerpedagogikk

Steinerpedagogikk – En introduksjon

Steinerbladet ekstranummer 2017 åpnes i nytt vindu.

Læreplanen for Steinerskolen

Læreplanen for Steinerskolen åpnes som pdf- fil i nytt vindu.

Steinerskolen i Kristiansand

Hjemmesiden til Steinerskolen i Kristiansand

Steinerskolens foreldreforening

Engasjement og samarbeid for barnas beste

Steinerskolene i Norge
Samleside for alle steinerskolen i Norge
Association of Waldorf Schools in North America
Her er det mye informasjon og inspirasjon, men på generelt grunnlag kan det være fint å ha i mente at amerikanske Waldorfskoler som regel er ganske dyre, private skoler og ikke må svare til offentlige retningslinjer på samme måte som her i Norge, hvor vi er tett knyttet til opplæringsloven og økonomi ikke skal stå i veien for skoleplass.
 
Waldorfanswers
Privat side drevet av to svært erfarne svenske Steinerpedagoger. Her er det svar på «alt»
De danske steinerskolene
Samleside for de danske steinerskolene
Rudolf Steinerhøyskolen.
Generell info om steinerpedagogikk, men de tilbyr også korte kurs (for eksempel Oslokurset) for interesserte
Antropos
Antropos forlag og bokhandel, har nettbutikk men den er dessverre litt uoversiktlig. Svarer på mail hvis man er på utkikk etter noe spesielt.
Godi Keller
Godi Keller har vært gjestelærer og holdt flere foredrag for lærere, foreldre og elever hos oss. Inspirerende, dyktig, uredd og kunnskapsrik. Har også utgitt bøker som anbefales på det sterkeste.
http://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-in-silicon-valley-technology-can-wait.html
Artikkel i New York Times om steinerskoler i Silicon Valley. Techtoppene ønsker å gi barna best mulig forutsetninger for et godt liv i et høyteknologisk kunnskapssamfunn, ogo velger derfor Waldorf 🙂

BØKER

Keller, Godi: Med hjertet i skolen
Et personlig møte med en pedagogikk og egne refleksjoner over spørsmål som angår alle foreldre. Boken er ikke en utfyllende fremstilling av steinerpedagogikken, men gir et innblikk i noen av dens viktigste elementer.
Bøhn, Schiøtz og Waage (red).: Liv laga. Erfaringer fra Steinerskolen
Et mangfold av tidligere og nåværende elever og foreldre skildrer hva steinerskolegangen ga dem, og det spares verken på ris eller ros. Boken gir et innblikk i Steinerskolens fornyelse og utvikling på sentrale felter, som læreplaner, utdanningstilbud og ledelse. Her blir du også med inn i lærerværelser og det mye omtalte lærermøtets innerste sirkler.
Lindholm, Dan. På menneskevei. Fra livet i en Steinerskole
Hva er det steinerpedagogiske alternativ, og hvilke impulser ligger til grunn for undervisningen i Steinerskolen? Til inspirasjon og ettertanke.
Steiner, Rudolf. Kunsten å undervise
«Bare en skildrende, billedrik undervisning rører ved barnas sjel og gjør at de virkelig kan suge næring av det som skolen byr dem.» Rudolf Steiners tekster og foredragsgjengivelser er ikke alltid like enkle å forholde seg til, verken i form eller innhold. Likevel er det absolutt nyttig og spennende å sette seg mer inn i hva som ligger bak skolen og pedagogikken slik vi kjenner det hos oss, i dag. 
Mathisen, Arve. Barnets verden. Oppdragelse og pedagogikk i førskolealderen. En steinerpedagogisk idébok for hjem og barnehage.
Artikkelsamling først og fremst beregnet på barnehage/mindre barn, men gir et veldig godt innblikk i fundamentet for steinerundervisningen.Hele tiden blir det lagt vekt på menneskelig kontakt, og et levende og nært forhold mellom barn og voksne.

FILMER:

Our task in Waldorf Education is to prepare the children for the next stage in their life. That’s our job. So they become a truly actualized adult that can do what they’re meant to do in the world.

Preview YouTube video «Why Waldorf?» – film

Click here to Reply, Reply to all, or Forward
Top