Dokumenter

Sakslister / Referater:

Saksliste FAU møte 10. mars 2020

Referat FAU møte 22. januar 2020

Gjeldende vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Kristiansand

Utkast til nye vedtekter for Foreldreforeningen ved Steinerskolen Kristiansand

 Søknad om midler til bok om Steinerskolens historie

Saksliste FAU møte 22. januar 2020

Referat FAU møte 19. november 2019

Saksliste FAU møte 19.11.2019

Referat FAU møte 16.10.2019

Saksliste møte 16. oktober 2019

Referat fra årsmøte 25. september 2019

Årshjul

Saksliste Årsmøte 25. september 2019

Vedlegg: Årsberetning 2018-2019

Vedlegg: Økonomi

Vedlegg: Stiftelsen Steinerskolen i Kristiansand – Vedtekter til høring i FAU

Referat fra møte 28. august 2019

Saksliste 28. august 2019

Referat fra møte 22. mai

Saksliste 22. mai

Tillegg til saksliste 22. mai – Nytt Ordensreglement

Tillegg til saksliste 22. mai – Gjeldende ordensreglement

Referat 9. april 2019

Saksliste 9. april 2019

FAU`s referat fra Landsmøtet 2019

Referat fra møte 6. mars

Saksliste 6. mars 2019

Saksliste Markedsmøte 6. mars 2019

Tillegg til saksliste 6. mars 2019 – Tilbakemeldinger fra andre steinerskoler

Referat fra møte 9. januar 2019 – Til gjennomsyn

Saksliste 6. januar 2019

Referat fra møte 14. november 2018

Saksliste 14. november 2018

Tillegg til Saksliste 14. november, Sak 8 – «Retningslinjer for Klassekasse«

Referat Årsmøte 2018

Saksliste Årsmøte 10. oktober 2018

Årsberetning 2017-2018

Regnskap 2017-2018

Referat fra møte 5. september

Saksliste 5. september 2018

Referat fra møte 22. august

Saksliste 22. august 2018

Referat fra møte 2. mai 2018

Saksliste møte 2. mai 2018

Referat fra møte 18. april 2018

Saksliste møte 18. april 2018

Referat fra møte 7. mars 2018

Saksliste møte 7. mars 2018

Referat fra møte 24. januar 2018

Saksliste møte 24. januar 2018

Referat fra møte 22. november 2017

Saksliste møte 22. november 2017

Referat fra møte 18. oktober 2017

Saksliste møte 18. oktober 2017

Referat fra årsmøtet 2017

Saksliste Årsmøte 2017

Årsberetning 2016-2017

Regnskap 2016-2017

Referat FAU møte 7 juni 2017

Foreningens vedtekter vedtatt på årsmøtet fredag 8. September 2017

Taushetserklæring for klassekontakter

Foreldrehåndboka