Vårmarkedet

Lørdag 11. mai inviterer vi til det årlige Vårmarkedet. Velkommen!

Markedet er et samarbeid mellom Steinerskolen, Det Flyvende Kuffertcirkus, barnehagene Blåmann og Alvejordet, samt barn, elever og foreldrene.

Det Flyvende Kuffertcirkus

Program for Markedet 2019:

1055 Vårmarkedet åpnes
1100 Sirkusshow starter
etterfulgt av Trekning, 9 klasses dugnadlotteri
1200 Salgsbodene og aktiviteter starter opp.
1230 Elevenes fiolin konsert & Ungdomselevenes impro teaterforestilling x 3
1230 Barneklatring i treet
1300 Alvejordets eventyrstund
1330 Det flyvende koffertcirkus
1400 Alvejordets eventyrstund
1500 Vårmarkedet avsluttes
Samt masse aktiviteter over hele skoleområdet.

Kart over området:

Ute ved fotballplassen 1
Sirkusshow – Staudebod(8kl) – – dugnadslotteri(9kl)-
Ungdomskolens teaterforestilling – Fiolin konsert –

Hvitbygget 2
Vegetarcafe i Kantina – Det flyvende koffertcirkus.

Utenfor kantina 3
Barne klatring i tre – Grillmat – Cafe Uten – Kakecafe

Ute ved Blåmann 4

Blåne 5&6
– Alvejordet Barnehage – Blåman Barnehage –
Foreldreprodukter Steinerskolen – Elev utstilling- katta

 
 

Top