Dine oppgaver

Her er arbeidsoppgavene dine til Vårmarkedet:

Mat- og arbeidsoppgaver:

Fra klassekontakten her du fått en arbeidsliste som du skal velge 2 matoppgaver og 1 arbeidsoppgave fra. Du har ansvaret for å skrive deg inn på arbeidslista til det yngste barnet. Det tas hensyn til spesielle behov, men husk å si ifra til klassekontakten din.

Katta i sekken (Fiskedam):

Finn tre leker/bøker/filmer etc., gjerne brukt, i god stand, med så lite plastikk som mulig. Tenk litt i «steinerånden». Det skal ikke pakkes inn og leveres til: Klassekontakten eller læreren innen onsdag 11. april. Det er lov å være med å pakke inn, tidspunkt kommer.

Vårdugnaden:

Vi kjører vårdugnaden fredag 20. april fra kl 14:00-20:00. Kom når du kan, så gjør vi skolen flott og klar til markedet sammen. Der går rykter om mat… Mer om vårdugnaden: http://www.foreldrene.rocks/dugnad/

 

teprod

 

 

Top